Jak zoptymalizować logistykę magazynową? Oto garść niezbędnych porad!

Logistyka magazynowa to – niestety – wciąż powód do wstydu dla wielu firm. Brak optymalizacji na tym polu sprawia, że proces obsługi zamówień nie jest płynny, a co za tym idzie – przychody z prowadzenia działalności gospodarczej redukowane są przez często niewymierne i niełatwe w identyfikacji koszty. Jak zatem zoptymalizować procedurę logistyki magazynowej? Czy na tym polu jesteśmy skazani na porażkę?

Krok I – czas na zdefiniowanie strategii

Przyjęcie określonej strategii magazynowej wiąże się z koniecznością podjęcia decyzji co do dalszego funkcjonowania magazynu i jego miejsca w strukturze firmy. Chcąc przyjąć odpowiednią strategię, należy wziąć pod uwagę swoje cele. Dotyczą one liczby obsługiwanych zamówień, procesów związanych z magazynowaniem towarów i produktów, zarządzania personelem i wykorzystania niezbędnych do tego celu urządzeń. Co ważne – przyjęcie określonych celów nie oznacza, że trzeba na nich poprzestać!

Krok II – wyznaczenie osoby

W celu efektywniejszego wdrażania procesu optymalizacji należy powołać osobę, która będzie nadzorować jego przebieg. Dzięki temu uniknie się bagatelizowania problemu niewydolnej gospodarki magazynowej, a co za tym idzie – znacznie skróci się czas realizacji poszczególnych zamówień. Zadaniem powołanej do tego zadania osoby, będzie usprawnienie łańcucha dostaw, redukcja opóźnień, uporządkowanie polityki magazynowej i zwiększenie przepustowości magazynu. Oczywiście osoba ta musi wiedzieć, w oparciu o jaką strategię ma ona podejmować kluczowe decyzje.

alejka między regałami magazynu

Krok III – struktura magazynu

Chcąc zoptymalizować pracę magazynu, należy zmienić jego strukturę. Najważniejszym, a zarazem najbardziej skutecznym rozwiązaniem będzie podzielenie go na odpowiednie strefy. Jeśli magazyn jest naprawdę obszerny, warto w każdej strefie wydzielić stosowne moduły. Każda ze stref będzie odpowiedzialna za realizację konkretnego zadania, to jest przyjmowania towarów, ewidencjonowania ich, przepakowywania, wydawania itd.). Dzięki temu obowiązki pracowników przypisanych do każdej z nich będą ściśle określone. Oczywiście dzieląc magazyn na moduły i strefy, nie można zapominać o oznakowaniu każdej z nich.

Krok IV – metoda cross-docking

W każdym zoptymalizowanym logistycznie magazynie warto wydzielić strefę cross-docking. Jej działanie polega na automatycznym wysyłaniu asortymentu do określonych osób i to bez konieczności jego fizycznego przechowywania w magazynie. Oznacza to, że dany towar jest po przyjęciu automatycznie wysyłany do kolejnego odbiorcy. Metoda ta nie tylko pozwala na skrócenie czasu realizacji zamówienia, ale też ogranicza związane z nim koszty.

Krok V – automatyzacja zadań magazynowych

Na koniec należy zidentyfikować obszary, w których pracę magazynu można w znacznym stopniu zautomatyzować. Oczywiście nie chodzi tu wyłącznie o robotyzację (która generuje poważne koszty), ale przede wszystkim o zautomatyzowanie pewnych procedur magazynowych. Należy jednak pamiętać, że taka automatyzacja nie zawsze przedkłada się na pożądane rezultaty. I właśnie dlatego warto w tym celu skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów, którzy na co dzień zajmują się optymalizacją logistyki magazynowej, jej prognozowaniem, a zarazem oceną przyjętych efektów.

Podsumowanie

Logistyka magazynowa to proces, który podlega ciągłej kontroli i poprawie. Uzyskanie satysfakcjonującego poziomu przepływu asortymentu nie oznacza, że można na tych zmianach poprzestać. Wręcz przeciwnie – należy stale doskonalić swoją pracę, by całkowicie wyeliminować marnotrawstwo zgodnie z regułą oszczędnego zarządzania.

Udostępnij: