Co należy wiedzieć o DMC?

W przypadku pojazdów poruszających się po drogach bardzo ważna jest ich całkowita masa, są nawet przepisy dotyczące tego, ile mogą one ważyć. W każdym kraju obowiązują nieco inne zasady, co trzeba mieć na uwadze w przypadku transportu międzynarodowego. Przekroczenie DMC wiąże się z szeregiem problemów, może nawet stanowić to zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego. Bardzo ważne jest wobec tego kontrolowanie masy pojazdu.

Czego dotyczy DMC i dlaczego musi być przestrzegane?

DMC to nic innego jak dopuszczalna masa całkowita pojazdu. Na wartość tę składa się nie tylko masa własna samochodu, ale też maksymalne obciążenia, któremu może zostać poddany. Będzie ona inna, w zależności od rodzaju pojazdu poruszającego się po polskich drogach. Każdy producent samochodu jest zobligowany do określenia jego dokładnej masy całkowitej, czyli tego, ile może on ważyć razem z załadunkiem. Co więcej, przy ustalaniu DMC trzeba mieć na uwadze przepisy nie tylko krajowe, ale też regionalne. Każdy kierowca powinien wiedzieć, jaka jest rzeczywista i dopuszczalna masa całkowita pojazdu, którym się porusza. Mogłoby się wydawać, że przekroczenie DMC nie wiąże się z żadnymi poważniejszymi konsekwencjami, ale w praktyce wygląda to już inaczej. Przeładowanie pojazdu stanowi zagrożenie zarówno dla kierowcy, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego.

Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu sprawia, że staje się on zbyt ciężki. Dochodzi do tego najczęściej podczas przewożenia dużych ładunków lub wykorzystywania w tym celu przyczepy. W przypadku samochodów kat. B DMC nie może przekroczyć 4250 kg. Dopuszczalna całkowita masa samochodów kat B+E wynosi 3,5 tony. Przekroczenie DMC wiąże się z obniżeniem komfortu prowadzenia pojazdu. Pojazd zaczyna wolniej reagować, co kierowca może odczuć przede wszystkim podczas skręcania i hamowania. Łatwo domyślić się, że gorsze panowanie nad samochodem stwarza większe niebezpieczeństwo. Wzrasta ryzyko kolizji, bo kierowca jadący przeciążonym autem nie jest w stanie właściwie zareagować na różne sytuacje pojawiające się na drodze. Co więcej, jeśli dojdzie do wypadku, a jego przyczyną będzie przekroczone DMC, to niestety nie ma co liczyć na wypłacenie odszkodowania z ubezpieczenia. Najczęściej powstałe szkody nie zostaną pokryte z ubezpieczenia OC.

W przypadku przekroczenia DMC dochodzi nawet do zmienienia parametrów ciśnienia w oponach, co również ma niekorzystny wpływ na jazdę i stwarza duże ryzyko pęknięcia ogumienia. Na tym jednak nie koniec problemów, kolejnym jest obniżenie zawieszenia i zmiana kąta padania oświetlenia. Przekłada się to na ograniczenie widoczności na drodze, czyli ponownie zostaje zwiększone ryzyko wypadku. Zgodnie z polskimi przepisami 25% masy pojazdu musi znajdować się na osi napędowej. Ponadto nie może na nią oddziaływać obciążenie przekraczające 11,5 tony (dotyczy to samochodów ciężarowych). Jeśli wartość ta zostanie przekroczona to niestety trzeba liczyć się z nałożeniem kary o wysokości 10 tysięcy złotych. W niektórych krajach jest ona jeszcze dotkliwsza, do nawet 300 tysięcy złotych. Wystarczy, że przekroczy się dopuszczalną masę całkowitą o zaledwie parę ton, o co niestety nietrudno. Należy mieć wobec tego na uwadze ograniczenia tonażowe, aby nie narazić się na szereg problemów. W Polsce w większości przypadków maksymalny nacisk osi napędowej pojazdu został ograniczony do 8-10 ton.

Udostępnij: