Branża TSL – co należy o niej wiedzieć?

Na branżę TSL składają się trzy zasadnicze elementy – transport, spedycja i logistyka. Jest więc ona połączeniem tych trzech, spokrewnionych ze sobą obszarów gospodarki. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie o to, czym dokładnie jest branża TSL. Należy zatem opisać poszczególne jej części i to, w jaki sposób łączą się one ze sobą.

Transport – co należy o nim wiedzieć?

Transport to pojęcie dotyczące przemieszczania towarów z jednego miejsca, do drugiego – docelowego. Towary transportować można na wiele różnych sposobów. Na dużych odległościach najlepiej sprawdza się transport morski. Jego najważniejszą zaletą jest relatywnie niska cena, która związana jest z tym, że współczesne statki umożliwiają przewóz ogromnych ilości towarów w tym samym czasie. Ten typ transportu należy również do jednych z najbezpieczniejszych. Pewną rolę odgrywa również transport lotniczy, który jest z jednej strony znacznie szybszy, a z drugiej nieporównywalnie droższy. Na krótszych dystansach istotną rolę odgrywa transport kolejowy i drogowy. Transport kolejowy umożliwia przewóz większej ilości danego towaru jednocześnie i jest nieco tańszy, ale sieć kolejowa nie dociera wszędzie. Dlatego też największą rolę w przewozie towarów lądem odgrywa transport drogowy.

 transport międzynarodowy

Spedycja – czym jest i jak działa?

Spedycja to wszystko, co wiąże się z obsługą transportu – na poziomie organizacyjnym i formalnym. Najważniejszym celem spedycji jest organizacja transportu w taki sposób, by dotarł on pod wskazany adres bezpiecznie i zgodnie z przepisami prawa. Ważną częścią spedycji jest więc obsługa wszelkiej dokumentacji związanej z przesyłkami, ich nadaniem, przekraczaniem granic, niezbędnymi płatnościami i odbiorem.

Logistyka – czym się zajmuje?

Współczesna gospodarska opiera się na przepływie towarów pomiędzy różnymi częściami świata. Jednak by wszystko (produkcja, transport, handel) mogło działać sprawnie, konieczne jest odpowiednie zarządzanie związanymi z tym przepływem procesami. Jest to właśnie zadanie logistyki. Zajmuje się ona szeroko pojętym planowaniem i kontrolą transportów. W taki sposób, by zawsze docierały one nie tylko we właściwe miejsce, ale również w odpowiednim czasie. Należy przy tym pamiętać, że możliwości sektora transportowego mają swoje naturalne ograniczenia. Dlatego zachowanie płynnego przepływu dóbr wymaga starannego planowania w taki sposób, by możliwości te mogły być wykorzystane w sposób optymalny. Współczesna logistyka posługuje się szeregiem narzędzi, które umożliwiają planowanie sieci transportów na dużą skalę, ale też kontrolę w czasie rzeczywistym i szybkie reagowanie na dynamicznie zmieniającą się sytuację.

Jak działa branża TSL?

Jak zatem działa branża TSL jako całość? W jej skład wchodzi wszystko, co wiąże się z transportem towarów – zarówno fizycznym, jak od strony formalnej i jego planowaniem. Specjaliści działający w branży TSL są więc odpowiedzialni za wszystkie procesy związane z dostarczaniem danych dóbr od dostawcy, do odbiorcy, wliczając w to kwestie techniczne, prawne, podatkowe i logistyczne. Skutkiem takich działań jest między innymi możliwość stworzenia sprawnie działających łańcuchów dostaw, które wykorzystywane są przez duże firmy. Łańcuchy takie polegają na idealnej koordynacji transportów, surowców i powstających z nich produktów w taki sposób, że na każdym etapie produkcji zapewniona jest optymalna prędkość przepływu. W szerszym ujęciu branża TSL jest czymś, co umożliwia zachowanie równowagi pomiędzy popytem i podażą na poszczególne dobra w różnych miejscach na świecie, dzięki zapewnieniu swobodnego i niczym niezakłóconego ich przepływu.

Udostępnij: