Co wpływa na koszty magazynowania w logistyce?

Prowadzenie firmy działającej w branży logistycznej wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów i to niemałych. Składa się na nie wiele elementów, a jednym z nich są koszty magazynowania. Każdej firmie powinno zależeć na zoptymalizowaniu procesów magazynowania, co przełoży się na zredukowanie wydatków w tym segmencie. Przy mądrym gospodarowaniu zapasami, dobrej organizacji transportu i dystrybucji można liczyć na niższe koszty, jednocześnie zachowując wydajność pracy obiektu. Pora zastanowić się nad tym, co zalicza się do kosztów magazynowania i jak je skutecznie obniżyć.

Logistyka a koszty magazynowania – co warto wiedzieć?

W przypadku kosztów logistycznych można wyróżnić ich trzy podstawowe kategorie, czyli koszty zaopatrzenia, koszty magazynowania i koszty dystrybucyjne. Na generowanie kosztów magazynowania wpływa między innymi powierzchnia użytkowa obiektu. Firma musi ponieść koszty nieruchomości, których wysokość zależy od tego, czy obiekt stanowi wynajmowana hala magazynowa, czy może budynek jest własnością przedsiębiorstwa – został kupiony lub wybudowany od podstaw. Posiadanie obiektu wiąże się z kolejnymi kosztami dotyczącymi jego utrzymania, rozbudowy, renowacji i napraw. Doliczyć trzeba też koszty związane z wykupieniem polisy ubezpieczeniowej zarówno na obiekt magazynowy, jak również jego wyposażenie, obsługujących go pracowników i składowane towary. Firma musi ponieść też wydatki dotyczące podatków, chociażby od użytkowanej nieruchomości.

beczka przechowywana w magazynie db logistic

Magazynowanie ładunków i wielorakich urządzeń do ich obsługi również generuje niemałe wydatki. Do kosztów wyposażenia magazynu doliczyć można systemy składowania i zarządzania obiektem. Zatrudnić trzeba wykwalifikowanych operatorów do używanych maszyn/urządzeń itd., osoby zajmujące się kompletowaniem zamówień czy pakowaniem przesyłek. Wszystkie sprzęty i urządzenia muszą być też serwisowane i konserwowane. Co wiąże się z kolejnymi kosztami, podobnie jak okresowe przeglądy ich stanu technicznego. Do kosztów związanych z personelem zaliczyć można nie tylko wynagrodzenie i dodatki płacowe, ale też wydatki na odzież roboczą, koszty administracyjne. Samo przechowywanie ładunków jest kosztowne, a każde nadwyżki stanu zapasów w magazynie podwyższają koszty ich składowania i ubezpieczenia. Do tego dochodzą jeszcze rosnące koszty mediów, czyli wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody, ogrzewania magazynu, usługami firmy sprzątającej, Internetem itd.

W przypadku logistyki trzeba liczyć się też z błędami w magazynowaniu, co również generuje dodatkowe koszty. Do popularnych pomyłek w procesach magazynowania zaliczyć można braki zapasów, uszkodzenia towarów, niezgodność w stanie zapasów, starzenie się ładunków i utrata ich właściwości. Na koszty magazynowania wpływa wiele czynników – rozmiary ładunków, sezonowość i popyt, kompletacja zamówień, lokalizacja obiektu, liczebność składowanych towarów i referencji.

Jak można obniżyć koszty magazynowania w logistyce?

Wraz z liczebnością zasobów magazynowych wzrastają koszty logistyczne, których nie da się uniknąć, ale można je obniżyć w mniejszym lub większym stopniu. Wbrew pozorom jest wiele sposobów na zredukowanie kosztów magazynowania. Jednym z nich będzie automatyzacja magazynu, czyli zmechanizowanie przedsiębiorstwa. Liczbę zatrudnionych osób można zredukować, zastępując ich manipulatorami i robotami. Zaledwie paru pracowników wystarczy do sprawowania kontroli nad całym magazynem zdalnie, z poziomu biura, za pomocą komputera. Będzie to oczywiście dodatkowa inwestycja, ale firma może liczyć na stosunkowo szybki zwrot poniesionych kosztów. W dłuższej perspektywie wiąże się to z ogromnymi oszczędnościami dla firmy. Kolejną możliwością jest wykorzystanie systemu Just in time, co przyczynia się do obniżenia kosztów magazynowych. Gdyż niepotrzebne towary przestają zajmować przestrzeń magazynową, bo trafiają do niej dopiero w momencie, gdy są potrzebne i zostaną wykorzystane w najbliższym czasie.

Kolejnym sposobem na zmniejszenie kosztów magazynowania jest wynajęcie obiektu zamiast jego zakupu na własność czy budowy. W przypadku posiania nieużywanych miejsc składowych warto pomyśleć nad okresowym wynajęciem przestrzenni magazynowej firmie zewnętrznej, co będzie dobrze opłacalnym rozwiązaniem. Sposobem na obniżenie kosztów logistycznych jest także wdrożenie systemów wspomagających magazynowanie. Które wydłużą stopień przydatności towarów i zminimalizują ryzyko ich uszkodzenia. Warto też zastanowić się nad tym, jak można zaoszczędzić energię cieplną, gdyż koszty ogrzewania pochłaniają sporą cześć firmowego budżetu. To samo można powiedzieć o energii elektrycznej – samo oświetlenie magazynu generuje wysokie koszty. Dlatego zwiększenie ilości przeszkleń w dachu budynku przełoży się na ogromne oszczędności w skali roku.

Udostępnij: