POLITYKA JAKOŚCI

DB Logistic Sp. Z o.o. dążąc do osiągnięcia ciągłej satysfakcji klienta i zapewnienia najwyższej jakości w zakresie świadczonych usług przyjęła następującą politykę jakości:

„Dostarczamy naszym klientom usługi najwyższej jakości, co gwarantuje stabilność i wysoką pozycję rynkową”

Nasza polityka jakości realizowana jest poprzez następujące cele:

– dążenie do wzrostu zadowolenia klientów z jakości oferowanych usług,

– identyfikacja potrzeb klientów i dostarczanie im usług na najwyższym poziomie,

– aktywne uczestnictwo wszystkich pracowników w planowaniu i osiąganiu celów jakościowych,

– podnoszenie kwalifikacji pracowników,

– współpracę z kwalifikowanymi dostawcami,

– ciągły rozwój i doskonalenie procesów,

Dążenie do ciągłej poprawy jakości świadczonych usług poprzez sumienne przestrzeganie wyżej wymienionych postanowień jest obowiązkiem każdego pracownika.

Prezes Zarządu bierze aktywny udział w realizacji ustalonych celów, przy w pełni świadomym zobowiązaniu do zapewnienia odpowiednich zasobów, w ramach posiadanych środków.

Nasza Polityka Jakości stanowi deklarację Prezesa Zarządu do zwiększania starań, we wszystkich dziedzinach działalności, zmierzających do doskonalenia systemu organizacyjnego oraz jakości oferowanych usług.

Każdy pracownik odpowiada za rozwój systemu zarządzania jakością oraz zna i respektuje założenia niniejszej polityki.

certyfikat normy pn-en iso 9001:2015