Dlaczego magazyn klasy A to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców?

Powierzchnia magazynowa w Polsce ulega – podobnie jak i rynek – stałym modyfikacjom. Dziś nikogo już nie dziwi rosnąca sprzedaż przez Internet, a także konieczność zaspokajania coraz bardziej wyrafinowanych potrzeb klientów. Magazyn klasy A jest odpowiedzią na te potrzeby. Bez niego działający dziś przedsiębiorcy, nie mogliby zrealizować wielu zamówień, a co za tym idzie – zostaliby wykluczeni z rynku.

Klasa magazynowa A – co to jest?

Magazyny działające na terenie Polski można podzielić na kilka klas. Literą A oznacza się klasę najwyższą, która oferuje przedsiębiorcom bardzo korzystne warunki wynajmu. Oczywiście za jakość trzeba płacić, ale kwoty te są skutecznie kompensowane przez zyski ze sprzedaży najbardziej wyrafinowanych towarów. Co zatem może zaoferować magazyn zaprojektowany zgodnie z wymogami tej klasy?

 • Komfortowy dojazd (magazyn położony jest blisko węzła komunikacyjnego).
 • Wysokiej jakości oświetlenie, którego natężenie wynosi co najmniej 150 lux.
 • Szereg zabezpieczeń chroniących przechowywany towar przed skutkami pożaru.
 • Zaplecze logistyczne w postaci parkingu dla pojazdów ciężarowych i odrębnego placu dla manewrów.
 • Kompleksowy system monitoringu (obejmuje całą powierzchnię magazynową).
 • Minimalna wysokość konstrukcyjna 10 metrów.
 • Konstrukcyjna głębokość minimalna wynosząca aż 75 metrów.
 • Zastosowane rozwiązania energooszczędne.
 • Brak zewnętrznych budynków (zwłaszcza mieszkalnych), które mogłyby ograniczać mobilność w obrębie magazynu.
 • Odpowiednio zaprojektowane podłoże o podwyższonej wytrzymałości, które powinno znieść wymagane przepisami obciążenie.
 • Umowa podpisywana z najemcą na okres minimum 3 lat.

Jeśli magazyn nie spełnia powyższych wymogów, to automatycznie uzyskuje on klasę B. Co prawda budynek ten zapewnia nieco niższe standardy, ale jednocześnie może być dostosowywany przez najemcę do własnych potrzeb. Warto też odnotować, że magazyny klasy B są najczęściej wynajmowane na krótszy okres.

wnętrze magazynu

Dlaczego duże magazyny są potrzebne

Specyfika polskiego rynku przestrzeni magazynowych ulega stałym przeobrażeniom. Jeszcze do niedawna większość podmiotów handlowych przechowywała swój asortyment we własnych, niekoniecznie profesjonalnie przygotowanych halach. Dziś wynajem magazynu klasy B a nawet A staje się już standardem. Wpływ na to ma co najmniej kilka czynników:

 1. Rosnąca liczba dużych podmiotów handlowych, którzy wymagają niespotykanej wcześniej przestrzeni użytkowej.
 2. Wzrost aktywności handlowej na kierunku wschodnim, dzięki któremu Polska staje się swoistym, magazynowym „hubem Europy”.
 3. Wzrost zapotrzebowania na towary wymagające przechowywania w ściśle określonych warunkach (np. chłodnie o określonej temperaturze).
 4. Rosnąca rola logistyki w kształtowaniu gospodarek państw ościennych i Polski.
 5. Wzrost liczby firm z sektora usług, które wymagają rosnących dostaw w celu podtrzymania własnej działalności.

Poza tym nie da się zaprzeczyć, że Polska staje się powoli europejskim centrum inwestycyjnym. To tutaj coraz częściej goszczą giganci rynkowi, których wcześniej znało się wyłącznie z reklam.

Geografia handlowa i logistyczna

Polska leży w wyjątkowym miejscu świata. Po pierwsze, znajduje się ona między dwoma silnymi, gospodarczymi graczami. To daje olbrzymie szanse w kontekście wynikających z tego faktu korzyści finansowych. Po drugie, Polska posiada dostęp do Bałtyku, a to zawsze – niezależnie od okresu w jej historii – generowało olbrzymie przychody.

Wreszcie po trzecie, Polska stale inwestuje, stając się wschodzącym rynkiem Europy. Oznacza to, że niektóre obszary naszego kraju są wręcz idealnym miejscem dla realizacji wielu różnych inwestycji. Również, jeśli mowa tu o inwestycjach w rynku usług magazynowych. Po prostu klienci polscy – wzorem swych zachodnich sąsiadów – chcą możliwie jak najszybciej otrzymać niezbędne towary. Nawet, jeśli wiąże się to z większymi kosztami. Tak jest np. w Szczecinie, którego okolice stały się w ostatnich latach prawdziwym „siedliskiem” usług magazynowych.

Magazyny klasy A – czy warto?

Przechodząc do meritum, warto skupić się na zależności pomiędzy aktualnymi potrzebami rynku, a potencjałem magazynowym, jaki może te potrzeby zaspokoić. Tak naprawdę, odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: magazyny klasy A są wręcz niezbędne do dalszego rozwoju handlu w Polsce. Dlaczego?

 1. W Polsce wciąż rośnie zapotrzebowanie na towary niestandardowe, które wymagają niestandardowych warunków przechowywania. Przykładem niech będą owoce cytrusowe, które – sprowadzane z Hiszpanii – muszą być dostarczone do Polski w odpowiednich warunkach. To z kolei rodzi potrzeby transportowania i przechowywania ich w temperaturze możliwie najbardziej zbliżonej do zera. Niestety wiele magazynów klasy B nie posiada takich warunków.
 2. Przedsiębiorcy nie chcą inwestować w przestrzeń magazynową klasy B. To, że mogą oni urządzić ją zgodnie z własnymi oczekiwaniami (model klasy B na to w wielu przypadkach pozwala) nie oznacza, że są oni chętni do nabywania specjalistycznego sprzętu magazynowego. Wręcz przeciwnie – często wolą oni dopłacić, niż inwestować pieniądze w projekty, które i tak nie przyniosą im konkretnych zysków.
 3. Magazyny klasy A to prosta recepta na cięcie kosztów. Owszem, ich wynajem kosztuje, ale ich usytuowanie i swoista „kultura pracy” sprawia, że w ten sposób redukuje się koszty ukryte. Takim kosztem może być np. utrudniony dojazd do magazynu, który w konsekwencji znacznie wydłużałby łańcuch dostaw. Dzięki usytuowaniu magazynów klasy A, a także ich rozbudowanemu zapleczu, koszty te zostają znacznie ograniczone.
 4. Coraz więcej towarów to przedmioty o bardzo dużej wartości. Dawniej, gdy kupowało się telewizor, klient szedł po prostu do sklepu i tam realizowało się transakcję. Dziś nie tylko kupuje się zdalnie, ale też znacząco zwiększa się rozmiar tychże telewizorów. Ich przechowywanie z dala od sklepu wiąże się z pewnym ryzykiem, które jednak zostaje coraz częściej redukowane poprzez zaawansowane systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych i wizyjnych.
 5. Ostatnią, zresztą bardzo istotną zaletą magazynów klasy A, jest możliwość podpisywania jedynie długoterminowych umów. Zgodnie z tym co zostało napisane kilka akapitów wcześniej, właściciele magazynów klasy A podpisują umowy wyłącznie na okres minimum 3 lat. Zyskują na tym zarówno jedni jak i drudzy. Z punktu widzenia firm zewnętrznych takie rozwiązanie daje pewną stabilizację. Korzystają na tym zwłaszcza duzi gracze, których sytuacja gospodarcza jest stabilna.
 6. Usługi dodatkowe – magazyny klasy A oferują swoim klientom szereg usług dodatkowych. Przepakowywanie towaru, obsługa klienta finalnego i zoptymalizowanie procesu obrotu towarem to czynniki, które dla dużych podmiotów mają szczególne znaczenie.

Kilka słów podsumowania

Magazyny klasy A to przyszłość polskiego rynku. Owszem, nie oznacza to, że klasa B przestanie mieć rację bytu. Niemniej najwięksi gracze zawsze będą chcieli skorzystać z rozwiązań Premium, które coraz częściej zapewnia im polski rynek usług logistycznych.

Udostępnij: