Co trzeba wiedzieć o ograniczeniach tonażowych?

Ograniczenia tonażowe samochodów ciężarowych to bardzo istotna kwestia podczas realizowania zleceń transportowych, zarówno w Polsce, jak i wielu krajach Europy. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej, a także zapoznać się z podstawowymi aspektami prawidłowego załadunku towarów.

Ograniczenia tonażowe

W obecnych czasach zbyt bardzo przeciążone ciężarówki stanowią spory problem zarówno dla kierowcy, jak i samego przewoźnika. Jednak taka sytuacja w negatywny sposób może również dotyczyć klienta firmy transportowej. Związane jest to w dużej mierze z takimi aspektami jak za duży nacisk osi pojazdu na nawierzchnię, po której się porusza, a także zbyt duże przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej poruszającego się na drogach pojazdu. Limity związane z naciskiem osi, a także same ograniczenia tonażowe związane są z wieloma aspektami funkcjonowania na drogach krajowych. Jednak wśród nich w szczególności można wyróżnić dbałość o stan nawierzchni dróg, a także bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ciężarówki, które są nadmiernie obciążone towarem, z całą pewnością mają dłuższą drogę hamowania, co w bezpośredni sposób przekłada się na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Oprócz tego w tym przypadku sterowność pojazdu również może być ograniczona i ciężej będzie nim można w skuteczny sposób manewrować. Dlatego w obecnych czasach tak często sprawdzane jest obciążenie ciężarówek. W przypadku jego przekroczenia najczęściej nakładane są kary finansowe, które dotyczą zarówno samego przewoźnika, jak i jego kierowcy. Oprócz kar finansowych konieczne jest również przeładowanie pojazdu

Kontrola przeciążeń

Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu ciężarowego, a także zbyt duży nacisk osi to aspekty, które najczęściej wynikają z szeregu błędów. Wśród nich można w szczególności wyróżnić błędy podczas załadunku, takie jak nieprawidłowe rozmieszczenia poszczególnych towarów na pace samochodu ciężarowego. Za ładunek towarów na samochód ciężarowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami powinien odpowiadać nadawca, a także osoba realizująca załadunek. Jednak bardzo często karami finansowymi obciążony jest w tym przypadku przewoźnik, a także jego klient, na którego rzecz realizowane są usługi. W celu zapobiegania błędom podczas załadunku bardzo często pracownikom są organizowane szkolenia, na których cały proces przedstawiony jest w pełni poprawny sposób. Oprócz tego każdy pracownik powinien również mieć wiedzę na temat ograniczeń tonażowych podczas realizowanych zleceń transportowych. Dzięki tym aspektom możliwa jest sprawniejsza kontrola nad ewentualnymi przeciążeniami, a dzięki temu również unikanie kar finansowych oraz opóźnień podczas transportu towarów

Ograniczenia tonażowe w Polsce

W Polsce występują konkretne ograniczenia tonażowe. Parametry pojazdów ciężarowych, które są aktualnie dopuszczone do ruchu na terenie kraju, można znaleźć w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Znajdują się tam niezbędne informacje, z którymi powinien się zapoznać każdy pracownik firmy transportowej. Uwzględniają one takie aspekty jak między innymi gabaryty pojazdów, a także dopuszczalny nacisk osi, co jest bardzo istotne podczas realizowania zleceń transportowych. Maksymalna masa całkowita pojazdu obejmuje zarówno masę samochodu ciężarowego, jak i masę załadunku, który się na nim znajduje. Dlatego przed wyruszeniem w trasę warto upewnić się, że ten parametr nie został w żaden sposób przekroczony. Aktualnie w Polsce można również spotkać drogi, na których ustanowione są dodatkowe ograniczenia. Najczęściej dotyczą one pojazdów ciężarowych, które mają powyżej ośmiu lub dziesięciu ton nacisku osi napędowej. W celu zgodnego z prawem poruszania się po tego rodzaju drogach niezbędne jest uzyskanie stosownego pozwolenia, co bardzo często bywa problematyczne.

Ograniczenia tonażowe w Europie

W krajach Europy również pojawiają się pewne ograniczenia tonażowe podczas realizacji zleceń transportowych. W niektórych krajach Europy kary za przekroczenie dopuszczalnej całkowitej masy pojazdu mogą być bardzo dotkliwe i znacznie wyższe niż w Polsce. Wśród najbardziej restrykcyjnych krajów w tym przypadku można w szczególności wymienić Belgię, gdzie kary mogą sięgać nawet siedemdziesięciu pięciu tysięcy euro lub ośmiu dni pozbawienia wolności. Jednak w innych krajach kary mogą być również niższe, a samo prawo bardziej tolerancyjne dla kierowców. Wśród najbardziej liberalnych krajów pod tym względem można wymienić na przykład Niemcy, ale także Austrię oraz Holandię. W Niemczech kwoty mandatów za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oscylują w kwocie 425 euro. Natomiast w Austrii za niewielkie przekroczenie dopuszczalnej masy dostaje się jedynie upomnienie. Natomiast w przypadku większych przekroczeń otrzymuje się niskie mandaty. Warto zapoznać się z najważniejszymi ograniczeniami tonażowymi w Europie, aby wiedzieć, jaka aktualnie panuje sytuacja w poszczególnych krajach

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

PROMOCJA ANTYCOVID

rozładunki / załadunki 1 miesiąc GRATIS*

Skontaktuj się po szczegóły

*oferta dla nowych klientów